O nas

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem i wieloma sukcesami. Koncentrujemy się na pozyskiwaniu funduszy europejskich, rozliczaniu dotacji oraz doradztwie w zakresie realizacji projektów.

Firma Talento działając od 2004 roku opracowała i rozliczyła ponad 500 projektów inwestycyjnych, badawczych, szkoleniowych i doradczych.

Od początku działalności zrealizowaliśmy dla naszych klientów i firm z grupy Talento projekty współfinansowane m.in. w ramach programów: ZPORR, SPO WKP, SPO RZL, PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka (m.in. działania 1.4-4.1, 6.1, 8.1, 8.2) i regionalnych programów operacyjnych zwłaszcza w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Realizując projekty inwestycyjne, doradcze i szkoleniowe samodzielnie sprawdziliśmy "na sobie" obowiązujące procedury i wymagania. Podczas przygotowywania dokumentacji i pomocy w realizacji projektów dla naszych Klientów bazujemy na zdobytym doświadczeniu i stosujemy wypracowane podczas realizacji własnych projektów procedury i wzory dokumentów.

 

Dotacje unijne dla firm 2016/2017

 • Opracowywaniem koncepcji projektów, pozyskiwaniem konsorcjantów, podwykonawców
 • ​Opracowywaniem wniosków aplikacyjnych wraz z biznesplanem lub studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych.
 • Opracowaniem planów rozwoju eksportu.
 • Kompleksowym prowadzeniem projektów, które otrzymały dotację, łącznie z ich rozliczeniem i prowadzeniem dokumentacji.

Przez lata pracy nad wnioskami zdobyliśmy wiedzę, jak interpretować przepisy i wytyczne, jak najlepiej wybrać, czasami wykluczające się, możliwości finansowania. Dlatego eksperci z TALENTO pomogą Państwu wybrać optymalne źródła finansowania przedsięwzięć, określić harmonogram wnioskowania do kolejnych konkursów  i maksymalnie wykorzystać możliwości stwarzane przez fundusze europejskie lub źródła krajowe.

Nasi konsultanci posiadają kierunkowe wykształcenie i doświadczenia w realizacji różnych rodzajów projektów – szkoleniowych, badawczych, z zakresu odnawialnych źródeł energii i innych. Przekłada się to także na merytoryczną znajomość problematyki projektów, dla których pomagamy pozyskać dofinansowanie.

12 +

lat
prowadzonej działalności

500 +

rozliczonych
projektów doradczych

350 +

mln pln
pozyskanych dotacji

Aktualności
28 listopada 2016

Dofinansowanie do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3

Jeszcze w grudniu 2016 r.  w województwie śląskim ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie m.in. tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki.

21 listopada 2016

Ochrona własności przemysłowej

Do 20 stycznia 2017 r. można jeszcze składać wnioski na uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym Państwowej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

 

Dotacje dla MŚP w Małopolsce

Jeszcze w listopadzie 2016 r. w województwie małopolskim ogłoszony zostanie konkurs na dotację dla MŚP na wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Inwestycje profilowane

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków na realizację inwestycji profilowanych w województwie pomorskim.

18 listopada 2016

Bony na innowacje

W II kwartale 2017 r. w województwie małopolskim ruszy konkurs na małe i duże bony na innowacje dla firm.

17 listopada 2016

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

W I kwartale 2017 r. w województwie małopolskim planowany jest konkurs na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

16 listopada 2016

Innowacje w MŚP

Z końcem listopada ogłoszony zostanie nabór wniosków na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji w województwie śląskim.

 

 

13 maja 2016

Rozwój innowacji w regionach

Od 6 czerwca firmy MSP z małopolski mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 90% na zakup usług badawczych dotyczących opracowania nowych lub znacząco zmienionych produktów, procesów lub usług, opracowania prototypów oraz usług w zakresie wzornictwa nowych produktów.

W województwie śląskim od 29 sierpnia można będzie ubiegać się o dofinansowanie projektów  mających na celu wprowadzenie czy też modernizację procesów biznesowych przy wsparciu TIK.

22 kwietnia 2016

Nabory wniosków na projekty badawczo-rozwojowe w regionach

Ruszają pierwsze nabory wniosków na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych. Są alternatywą dla tzw. „szybkiej ścieżki”, możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych o niższych budżetach oraz niewpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (np. projekty dotyczące informatyki).

21 kwietnia 2016

Wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw

Dostępne są dotacje na projekty firm dążących do rozwoju lub rozpoczęcia eksportu swoich produktów i usług na wybrane rynki zagraniczne. Uzyskane środki można przeznaczyć na udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy, organizację misji gospodarczych i wizyt studyjnych oraz na usługi doradcze związane z przygotowaniem do wejścia na wybrane rynki.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Program krajowy

Program regionalny

Dotacje z programów operacyjnych na lata 2014-2020

W latach 2014-2020 wsparcie przyznawane będzie w formie dotacji, niskooprocentowanych pożyczek i instrumentów mieszanych (np. dotacja + pożyczka).

 

Środki te będzie można zainwestować m.in. w 

 • Badania naukowe prowadzone samodzielnie przez firmę lub ich zlecenie jednostce naukowej oraz komercyjne zastosowanie ich wyników
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do działalności gospodarczej, w tym będących wynikiem badań rozwojowych 
 • Rozwój działalności eksportowej firm przez udział w targach i organizację misji gospodarczych
 • Poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, dostosowanie do wymogów środowiskowych oraz zastosowanie OZE

 

Zmienia się przeznaczenie funduszy w stosunku do programów z lat 2007-13. Więcej środków trafi na wsparcie innowacji, badania i rozwój, czyli na inwestycje w wiedzę, za to mniej na majątek trwały. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do procesu pozyskania dofinansowania i realizacji projektu z dotacją. Uproszczone zostały procedury wnioskowania, ale za to wnioski są bardziej złożone, a programy wymagają starannego zaplanowania projektów.

 

Instytucji dystrybuujących dotacje w całym kraju jest łącznie ponad 100.

 

Poziom dofinansowania projektów zależy już nie tylko od wielkości przedsiębiorstwa ale również od:

 • Lokalizacji projektu
 • Rodzaju zadań jakie podlegają dofinansowaniu
 • Rodzaju wydatków przewidzianych w projekcie. 

Otrzymanie dotacji na realizacje projektu oznacza tylko połowę sukcesu. Druga połowa to jego prawidłowe prowadzenie pod względem formalnym i przede wszystkim zgodnym z umową o dofinansowanie oraz prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji.


Oferujemy usługi z zakresu doradztwa w trakcie realizacji dofinansowanych projektów oraz ich rozliczania. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów:

 • PO Innowacyjna Gospodarka
 • PO Kapitał Ludzki
 • Regionalnych Programów Operacyjnych

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami