POWRÓT

Dotacje dla MŚP w Małopolsce

Przedsiębiorcy MŚP mogą ubiegać się o wsparcie na wykorzystanie wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług np. w celu uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R.

W tym zakresie wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM oraz  wdrożenia wyników własnych prac B+R.

  • nabór projektów zostanie ogłoszony w listopadzie 2016 r. szczegóły

Dotacje dla MŚP w Małopolsce

Masz pytania? Skontaktuj się z nami