POWRÓT

Bony na innowacje

Bony przeznaczone są na zakup usług badawczo-rozwojowych, które umożliwią przedsiębiorcom z grupy MŚP stworzenie nowych produktów, procesów czy usług, opracowanie prototypów lub  nowych projektów wzorniczych.

Dodatkowo dofinansowanie może zostać przyznane na usługi w zakresie opracowania studiów wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych oraz usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub samym zgłoszeniem patentowym.

  • ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na II kwartał 2017 r. - szczegóły

Bony na innowacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami