POWRÓT

Rozwój innowacji w regionach

Na poziomie regionalnym można zrealizować mniejsze projekty pozyskując dofinansowanie w  ramach małych i  dużych bonów na innowacje, z których można sfinansować zakup usług badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych realizowanych przez jednostki naukowe.

Firmy MSP z małopolski mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 90% na zakup usług badawczych dotyczących opracowania nowych lub znacząco zmienionych produktów, procesów lub usług, opracowania prototypów oraz usług w zakresie wzornictwa nowych produktów.

Dodatkowo dofinansowanie może zostać przyznane na usługi w zakresie opracowania studiów wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,  usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych oraz usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Z kolei w wojewódzwie śląskim i opolskim będzie można uzyskać wsparcie na wprowadzenie w firmie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w zakresie wprowadzenia, rozbudowy lub modernizacji modelu gospodarki elektronicznej.

  • od 29.08.2016 r. do 6.10.2016 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości będzie prowadziło nabór wniosków na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjo-kumunikacyjnych w przedsiębiorstwach w modelu B2B, B2C, B2E, C2C - szczegóły
  • od 12.09 do 19.09.2016 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki będzie prowadziło nabór wniosków na wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami z wykorzystaniem TIK w modelu B2B, B2C, B2E - szczegóły
  • od 6.06.2016 r. do 31.10. 2016 r. można ubiegać się o dofinansowanie w ramach Bonów na innowacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - szczegóły

Rozwój innowacji w regionach

Masz pytania? Skontaktuj się z nami