POWRÓT

Dofinansowanie do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3

Dofinansowaniu podlegać będzie tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz innych formach opieki sprawowanych przez nianie i opiekunów dziennych. Dotacja przeznaczona będzie też na pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. - szczegóły

Dofinansowanie do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3

Masz pytania? Skontaktuj się z nami