POWRÓT

Inwestycje profilowane

Dofinansowanie ma na celu wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zwiększaniu ich efektywności przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także realizacji inwestycji zmierzających do poprawy jakości i poszerzenia palety produktów bądź usług oraz pozyskania nowych rynków zbytu. Wsparcie otrzymają również projekty zmierzające do wprowadzenia oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

  • nabór wniosków rozpocznie się na przełomie listopada i grudnia 2016 r. - szczegóły

Inwestycje profilowane

Masz pytania? Skontaktuj się z nami