POWRÓT

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

W konkursie można ubiegać się na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Nabór będzie prowadzony dla dwóch typów projektów:

typ A - badania przemysłowe i prace rozwojowe

typ B - prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

  • ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na I kwartał 2017 r. - szczegóły

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Masz pytania? Skontaktuj się z nami