POWRÓT

Wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw

 

Dostępne są dotacje na projekty firm dążących do rozwoju lub rozpoczęcia eksportu swoich produktów i usług na wybrane rynki zagraniczne. Uzyskane środki można przeznaczyć na udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy, organizację misji gospodarczych i wizyt studyjnych oraz na usługi doradcze związane z przygotowaniem do wejścia na wybrane rynki.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia z programów:

  • ogólnopolskich: Inteligentny Rozwój, dla firm działających w branżach wybranych jako kluczowe dla promocji polskiej gospodarki;
  • regionalnych: Polska Wschodnia i regionalnych programów operacyjnych w zależności od lokalizacji siedziby lub oddziałów danej firmy.

Poniżej znajdują się informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty eksportowe.

 

Wsparcie internacjonalizacji MSP w regionach

Ruszają pierwsze nabory wniosków o dotację na finansowanie przedsięwzięć z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia działalności MSP

  • od czerwca 2016r. rozpoczął się nabór wniosków w województwie mazowieckim - szczegóły 
  • od 30.03.2016 r. do 31.01.2017 r. trwa nabór wniosków w województwie małopolskim - szczegóły 
  • od 30.06.2016 r. do dnia 30.12.2016 r.  trwa nabór wniosków w województwie lubuskim - szczegóły

 

Program ogólnopolski

Od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów promocji polskich marek na targach i w misjach gospodarczych za granicą w ramach poddziałania 3.3.3 Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand.

Wsparcie obejmuje aktualnie siedem branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym (m.in. sprzęt medyczny, kosmetyki, IT, meble, polskie specjalności żywnościowe) na wybranych rynkach zagranicznych. Działania promocyjne realizowane są w ramach prestiżowego programu promocji Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie jest przeznaczone głównie na pokrycie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego. Dodatkowo sfinansować można m.in. koszty podróży służbowych, transportu i ubezpieczenia eksponatów, udziału w seminariach i konferencjach, reklamy w mediach targowych, a także koszty organizacji pokazów i degustacji produktów w zakresie promocji marki.

szczegóły

Następny nabór wniosków przewidziano na listopad 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw

Masz pytania? Skontaktuj się z nami